Fallstudier

Vår utrustning har använts på många olika typer av riggar och i många länder runt om i världen. Envis system installeras på kalla platser som i norra Sverige och Sibirien i norr till mycket varma och fuktiga ställen som Kuwait och Singapore. System har installerats på geotekniska borriggar, Diamantborriggar, Jet grouting riggar och brunnsborriggar..

world

Borrdataregistrering

Vi har installerat våra dataloggrar för registrering av borrdata på en mängd olika borriggar. Vårt huvudsakliga fokus vid utvecklingen av G1-systemet har varit att utveckla ett system för geotekniska borriggar men systemet är lika användbart på brunnsborriggar och andra riggar för produktionsborrning.

ASSE Bergwerk

Bergwerk ASSE i Tyskland använder Envi Logger G1™ logger-system på sin diamantborrigg. Systemet används för att registrera borrdata som senare kan användas för grundläggande analys innan undersökning av själva borrkärnan. Systemet är monterat på en Sandvik-DE140 borrigg som verkar djupt under jord i en nedlagd saltgruva.

Läs mer hos Asse.de
ASSE_BerkwerkTn
ASSE_Bergwerk_2tn

Sweco 8-hjuling hypro geoteknisk borrigg, Sweden

Sweco har köpt två Envi Logger G1™-system för sina två första GH8 åttahjuliga borrvagnar. Dessa var de två första Envi Logger G1™-system som levererats från Envi och de togs i produktion i oktober 2009 och februari 2010. En hel del förslag på förbättringar av systemen har kommit från de första användarna på Sweco, WSP m.fl. Jag tror att vår dialog med användare har hjälpt oss att skapa ett riktigt användarvänligt system!

Läs mer hos Sweco.se
ASSE_BerkwerkTn

Vegvesen Norge

Vi har levererat ett G1™ datainsamlingssytem för borriggar till Statens Vegvesen (NPRA) region Norr. Detta system har använts framgångsrikt för både borregistrering och CPT dataloggning sedan vintern 2009. Vi har levererat totalt sju system till NPRA.

Läs mer hos Vegvesen.no
GM-200 Vegvesen Norway
GM-200 Vegvesen Norway

Jordartssonderingar

Vi har levererat toppmoderna CPT sonder (vårt varumärke Memocone) över hela världen. De är i drift från Nordnorge med ett hårt kallt klimat till varma och fuktiga regioner som Singapore, Malaysia och Sudan. Vi har även levererat flera enheter för seismiska- och resistivitetsmätningar

NGI Norge

NGI använder ett komplett Envi system för jord- och bergutredning. De registrerar borrdata med hjälp av vår logger och de gör markundersökningar med hjälp av vår CPT kallad Memocone™ och en modul för resistivitet / Konduktivitet. De gör också seismiska tester med vår seismiska modul.

Läs mer hos Ngi.no

20 ton pusher

Vi har levererat ett flertal 20 tons nedpressare till kunder över hela världen. Nedpressaren är en robust och enkel maskin som används för att driva främst CPT sonder och uppskattas över hela världen för sin transport- och användarvänlighet och dess höga kapacitet, trots låg vikt. Vi har levererat vår pusher till kunder i Asien, Afrika, Sydamerika och Europa.

Botswana

Hellenics Geotechnical Engineers i Botswana använder en Envi 20 ton pusher. Till dags dato har deras CPT-resultat givit väldigt bra resultat.

Field work in Botswana