Vi producerar helt digitala system för borrdatainsamling och toppmoderna sonder för markundersökningar.


Datainsamling för Geoteknik och Markundersökningar!

Datainsamling

20 ton Nedpressare

CPTu Penetrometers

Vingsystem