Dokumentation

Reklamblad, manualer, instruktionsmanualer och mera

PDF - flygblad

Manualer i PDF-format

G1™ System - Mjukvarumanual
MWD Manual CPT Manual
C2
Tillgänglig vid förfrågan till Envi
Introduction to MWD & CPT
MWD for Rookies CPT for Rookies

Aktuella mjukvaruversioner

MWD & CPT Application version 5:

Aktuell svensk version: 5.35

Aktuell engelsk version: 5.37

Aktuell tysk version: 4.00

Aktuell norsk version: 5.34

MWD & CPT Application version 3:

Aktuell svensk version: 3.45

Aktuell engelsk version: 3.45

Aktuell tysk version: 3.46

Aktuell norsk version: 3.45

C1 & CS1 CPT Application version 3:

Aktuell C1 version: 3.46

Hur vet jag vilken version jag har installerad?

Starta antingen MWD eller CPTprogrammet på din dator. Överst i programlisten finner du: "Version ***".
Klicka för att se större beskrivande bild: Image showing where the System ID is

Ändringar i programversioner?

Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för SVENSK version 3
Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för SVENSK version 4

Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för NORSK version 3
Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för NORSK version 4