Dokumentation

Reklamblad, manualer, instruktionsmanualer och mera

PDF - flygblad

Manualer i PDF-format

G1™ System - Mjukvarumanual
MWD Manual CPT Manual
C1™ and CS1™ system
Mjukvarumanual
Introduction to MWD & CPT
MWD for Rookies CPT for Rookies

Aktuella mjukvaruversioner

MWD & CPT Application version 4:

Aktuell svensk version: 4.36

Aktuell engelsk version: 4.00

Aktuell tysk version: 4.00

Aktuell norsk version: 4.36

MWD & CPT Application version 3:

Aktuell svensk version: 3.36

Aktuell engelsk version: 3.35

Aktuell tysk version: 3.26

Aktuell norsk version: 3.36

C1 & CS1 CPT Application version 3:

Aktuell C1 version: 3.35

Hur vet jag vilken version jag har installerad?

Starta antingen MWD eller CPTprogrammet på din dator. Överst i programlisten finner du: "Version ***".
Klicka för att se större beskrivande bild: Image showing where the System ID is

Ändringar i programversioner?

Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för SVENSK version 3
Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för SVENSK version 4

Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för NORSK version 3
Läs om ändringar och säkerhetsuppdateringar för NORSK version 4